Sut i gael hyd i ni

Mae Oriel Martin Tinney wedi'i leoli yng nghanol dinas Caerdydd, llai na 5 munud o gerdded o Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Y mae sawl maes parcio yn gyfagos, a pharcio â thaleb yn union wrth flaen yr oriel.

18 Cilgant Sant Andreas
Caerdydd
CF10 3DD

Ffôn +44 (0) 29 2064 1411

e-bost: mtg@artwales.com

 

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter