Yachts at Harbour Entrance - William Selwyn

Arddangosfa Bresennol

William Selwyn Paentiadau Newydd

1 Rhagfyr 2018 - 19 Ionawr 2019

Yn greiddiol i'n Sioe Gaeaf eleni, mae casgliad o baentiadau newydd gan un o artistiaid amlycaf Cymru, William Selwyn.

Ganwyd William Selwyn yng Nghaernarfon yn 1933. Canolbwynt ei gelf yw tirwedd ac arfordir Gwynedd, ei ffermwyr a'i physgotwyr. Ym 1976, etholwyd ef yn aelod o'r Academi Frenhinol Gymreig. Ym 1988 enillodd wobr cystadleuaeth peintio dyfrlliw Singer a Friedland/Sunday Times a hefyd gwobr Arlunydd Cymreig y Flwyddyn 2001 yn ogystal â gwobr Hyd a Lledrith Llyn 2003.

Mae'r arddangosfa unigol hon yn cynnwys paentiadau newydd sy'n cadarnhau ei feistrolaeth o'i gyfrwng dewisol ac mae'n gyfle gwych i'w weld ar ei orau. Ni ddylid ei golli.

Mae'r holl waith ar werth ac mae Cynllun Casglu ar gael.

 

 

 

 

Oriau Agor

CYSYLLTWCH A MARTIN TINNEY GALLERY

TEL: 02920641411  mtg@artwales.com

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter