Porth Padrig - Wilf Roberts

Arddangosfa Bresennol

Wilf Roberts(1941-2016) - Gwaith Newydd ei Ddarganfod

18 Awst 2018 - 8 Medi 2018

Mae Oriel Tegfryn, sydd wedi bod a chysylltiad hir gyda’r diweddar artist o Ynys Môn, Wilf Roberts, yn falch o gyflwyno arddangosfa o'i frasluniau a gweithiau ar bapur a ddarganfuwyd yn ddiweddar, a detholiad o beintiadau olew, pob un o ystâd yr arlunydd. 

Mae'r brasluniau – nifer ohonynt wedi eu creu yn yr awyr agored - oherwydd eu natur, yn ffres ac egnïol, ac yn dangos cyffyrddiad medrus, ysgafn yr artist, gyda lliwiau sy’n eu gwneud yn fywiog a gloyw.  Mae'r gwaith hwn yn cynrychioli'r ysbrydoliaeth a'r gwaith sylfaenol roedd yr artist ei angen.

Yn ogystal, bydd yr arddangosfa'n cynnwys casgliad o waith olew arbennig sy'n arddangos themâu, palet a chrefftwaith nodweddiadol Wilf.

Hwn fydd y tro cyntaf i’r casgliad gwych hwn o waith ar bapur fod ar gael i’w weld a’i brynu, ynghyd â'r peintiadau olew, ac mae Oriel Tegfryn yn falch iawn i gynnal digwyddiad mor gyffrous.

Wilf Roberts – Bywgraffiad Byr

Ganwyd Wilf Roberts ym 1941 ac fe’i magwyd ar Fynydd Bodafon, Ynys Môn. Ym 1962 symudodd i fyw i Croydon, lle bu’n dysgu celf ac yn astudio’n rhan amser yng Ngholeg Celf Croydon.

Ym 1974, dychwelodd i Fôn i weithio i'r Lywodraeth Leol a’r Adran Addysg, ac er na fu’n arddangos am nifer o flynyddoedd, bu’n dal ati i beintio, gan gyfrannu ei waith a darlunio a chynllunio posteri ar gyfer elusennau cenedlaethol. Ym 1996 penderfynodd ymddeol er mwyn rhoi ei amser yn llwyr i beintio.

Mae ei waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat yn yr Hague, Paris, Efrog Newydd, Awstralia a Phrydain. Bu farw Wilf yn ei gartref ar Ynys Môn ym Mis Medi 2016.

Oriau Agor

Llun, 10:00 - 17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul - 11:00 - 16:30

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter