Julie d'Aubigny - La Maupin 1670 - 1707 - Kate Milsom

Arddangosfa Bresennol

Kate Milsom - No Man's Land

28 Chwefror 2018 - 24 Mawrth 2018

Astudiodd Kate Milsom Gelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen ac yn Ysgol Athrofa Celfyddyd Chicago. Bu'n ddylunydd i Raymond Loewy International, ac yn Diwtor Cwrs yng Ngholeg Lambeth, cyn gadael Llundain yng nghanol y 90au.  Ar ôl cyfnod o alltudiaeth yn Fenis lle datblygodd ei harddull unigryw o ‘swrealaeth hynafol’, symudodd Kate i Ganolbarth Cymru, lle mae nawr yn byw a gweithio.

Y syniad y tu ôl i’r gwaith yn yr arddangosfa hon yw dathlu pobl ryfeddol sydd wedi herio stereoteipio ar sail rhyw er mwyn byw bywydau o antur a darganfyddiad proffesiynol. Mae'r gyfres yn cynnwys nifer o ferched sydd wedi gwisgo fel dynion i’w galluogi i olrhain addysg neu yrfaoedd a fyddai’n waharddedig iddynt fel arall. Drwy gydol hanes mae ugeiniau o ferched wedi mabwysiadu hunaniaeth dynion er mwyn, yn syml, goroesi’n ariannol. Mae yna hefyd ferched llenyddol, megis Amy Dillwyn a Florence Dixie, sydd wedi defnyddio'u profiadau i hyrwyddo hawliau merched. Mae'r gyfres yn cynnwys portreadau o ddynion a merched i bwy roedd hunaniaeth rhywedd yn amherthnasol ar y gorau, ac, ar y gwaethaf, yn cyfyngu'n sylweddol ar eu syniadau am ryddid personol a rhywioldeb. Maent oll yn unedig yn eu diystyried o draddodiadau cymdeithasol – am sawl rheswm ac i raddau mwy neu lai - a gwisgasent yn unol â hynny. I lawer o'r eiriolwyr hyn o ryddid a chydraddoldeb, roedd 'gwneud' yn llawer mwy pwysig na chydnabyddiaeth bersonol neu gydymffurfiaeth gymdeithasol, yr antithesis i'n cenhedlaeth ‘hunlun' bresennol.

Mae Kate yn arddangos yn helaeth – yn ddiweddar, gwelwyd ei gwaith yn Academi Frenhinol Gorllewin Lloegr, Bryste ac yn Oriel Mernier yn Llundain. Mae'r nifer o gasglwyr preifat Ewropeaidd o Ffrainc i Groatia sy’n ei dilyn yn cynyddu. Rydym yn hynod o falch o gael cyflwyno'r grŵp rhyfeddol hwn o waith sy'n nodi arddangosfa gyntaf Kate yn Oriel Martin Tinney.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter