Sut i gael hyd i ni

Mae Oriel Tegfryn wedi'i leoli'n gyfleus ym Mhorthaethwy ar y ffordd sy'n arwain tuag at Fiwmares ar Ynys Môn. Tegfryn i’w un o'r orielau celf hynaf a sefydlwyd yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Ffordd Cadnant
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EW

Ffôn +44 (0)1248 715128

e-bost: tegfryn@artwales.com

 

Oriau Agor

Llun, 10:00 - 17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul - 11:00 - 16:30

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter