Villa In Provence - Augustus John


Augustus John OM RA (1878 - 1961)

Ganwyd yn Ninbych y Pysgod yn 1878, astudiodd Augustus John yn Ysgol Gelf y Slade, Llundain, dan ddylanwad Henry Tonk. Ystyrid ef yn un o'r arlunydd  mwyaf enwog Prydeinig ei ddydd. Bu'n dysgu ym Mhrifysgol Lerpwl Celf ac yna yn artist rhyfel y Rhyfel Byd Cyntaf.  Byth yn fyr o noddwyr, daeth John yn arlunydd ffasiynol enwog, yn meithrin delwedd yr ysbryd gwyllt a rhyddid artistig, a thynnu ysbrydoliaeth o fywyd a diwylliant y sipsiwn.

Er ei fod yn artist tirwedd gymwys iawn, wedi’i ysbrydoli yn fawr gan James Dickson Innes, cryfder John oedd ei bortreadau, braslunio a phaentio chyd-artistiaid a Bohemians, awduron a'i deulu. Roedd mor enwog am ei ffordd o fyw ai bersonoliaeth bohemaidd lliwgar ai  waith ffigurol gwych a phortreadau, roedd Augustus John yn cael ei ystyried fel un o ddarlunwyr gorau’r 20fed ganrif.